24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ... Με την πένα του δημοσιογράφου Απόστολου Λάγιου

28/7/17

Ακίνητα: Ξεχάστε τις εμπορικές αξίες, έρχονται νέες αντικειμενικές

Νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών θα καθορίζει τους φόρους των ακινήτων.

Τη σύσταση μόνιμης διυπουργικής επιτροπής η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο της συνεχούς επικαιροποίησης των αξιών που θα αντικαταστήσουν τις σημερινές αντικειμενικές και θα αποτελούν τη βάση για τις αξίες με τις οποίες θα φορολογούνται τα ακίνητα προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση αναφέρει τα εξής:

"Για την υλοποίηση των επιταγών του ν. 4336/2015 στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σύμφωνα με την υποπερ. ν. της περ. 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου αυτού, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος αξιών ακινήτων, ώστε να επιτευχθεί μία κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία "Τράπεζα Αξιών Ακινήτων" που έχει δημιουργηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ" (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σε αυτήν να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων".

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο της τροπολογίας, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου είπε ότι είναι δέσμευση της κυβέρνησης "μέχρι το τέλος του έτους να γίνει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση της εμπορικές". Η υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι η τροπολογία κατατίθεται στη Βουλή προκειμένου η αναθεώρηση να προχωρήσει με έναν αντικειμενικό συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την όσο το δυνατό ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα είναι διαρκής, θα λειτουργεί σε βάθος χρόνου, δεν είναι μια επιτροπή που θα έχει ημερομηνία λήξεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου